Algemene ledenvergadering

29-05-2020

Beste Valkleden, 

Juist in deze periode, terwijl de coronamaatregelen ons beperken in fysieke ontmoetingen, hebben veel sportverenigingen, zoals ook onze vereniging, een Algemene Ledenvergadering. 

Normaal gesproken was een uitnodiging voor deze vergadering al bij u op de deurmat gevallen of via de digitale post aan u bezorgd. De reden dat dit nog niet gebeurd is heeft uiteraard te maken met de inschatting van de haalbaarheid van het houden van de Algemene Ledenvergadering tegen de achtergrond van de coronamaatregelen. Naar het oordeel van het bestuur zijn er momenteel nog onvoldoende mogelijkheden om volgens de gebruikelijke manier de vergadering te laten plaatsvinden in de kantine binnen het tijdsbestek van mei / juni. 

Het bestuur heeft volgens de Corona-spoedwet verschillende opties. Een van die mogelijkheden is om de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk te maken. Onze statuten borgen deze mogelijkheid niet, maar de wet biedt in deze omstandigheden daartoe wel de mogelijkheid. 

We hebben besloten niet voor deze mogelijkheid te kiezen, omdat wij vinden dat deze manier minder passend is voor onze situatie. Bovendien vraagt een dergelijke manier erg veel voorbereiding en organisatie. 

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de Algemene Ledenvergadering uit te stellen. Dat kan volgens de Corona-spoedwet tot 4 maanden na de datum waarop de Algemene Ledenvergadering volgens de statuten gehouden zou moeten worden. 

Het bestuur is van oordeel dat de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt. 

De beslissing om de Algemene Ledenvergadering dus voorlopig uit te stellen, betekent dan ook dat het huidige bestuur dat -op de secretaris na- op interimbasis leiding geeft aan onze vereniging tot aan de daadwerkelijke Algemene Ledenvergadering toe deze functie behoudt tot aan de formele bestuursverkiezing, waarbij uiteraard statutair de mogelijkheid aan leden geboden wordt zich te kunnen kandideren ter verkiezing voor een bestuursfunctie. 

We hopen dat er leden zijn die ons huidige bestuur komen versterken. Wellicht zijn er met name dames die zin hebben en bereid zijn om hun schouders onder het bestuurswerk te zetten. 

Voor de goede orde en om ruis op de lijn te voorkomen: de nu zittende bestuursleden hebben aangegeven dat zij zich (her)verkiesbaar zullen stellen op de komende Algemene Ledenvergadering. 

We houden u op de hoogte! 

Hopende u allen met deze informatie voldoende ingelicht te hebben en u allen een goede gezondheid toewensend, 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur v.v. De Valk 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!