Cookie beleid vv De Valk

De website van vv De Valk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Arbitrageplan VV De Valk

Arbitragebeleidsplan Voetbalvereniging De ValkDe doelstellingen van dit arbitrageplan zijn:


 1. Elke wedstrijd bij Voetbalvereniging De Valk wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.
 2. Het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter. Voetbalvereniging De Valk schept een aantrekkelijk klimaat, waarbij de verenigingsscheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd, met respect wordt behandeld en zich veilig voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd.
 3. Acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen (bestuur, trainers, leiders, ouders, enz.). De verenigingsscheidsrechter wordt door iedereen als een volwaardige scheidsrechter beschouwd en dient te allen tijde gesteund te worden, binnen en buiten het veld.
 1. Elke wedstrijd bij Voetbalvereniging De Valk wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.

Werving

Jammer genoeg kan niet iedereen verenigingsscheidsrechter worden. Er zal dus kritisch gekeken moeten worden naar potentiële kandidaten. Het is van belang altijd een intakegesprek af te nemen, zodat van beide kanten de mogelijkheden worden afgetast. Onder het mom van “jong geleerd is oud gedaan” wordt er begonnen met werven bij de junioren voor het leiden van (in eerste instantie) pupillenwedstrijden. Op deze manier maken de junioren op een speelse manier kennis met leiding geven aan een wedstrijd én het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie.


Hiermee kan men bereiken:


Respect voor de arbitrage;

Verkrijgen van kennis van de spelregels;

Vergroten van betrokkenheid bij de vereniging.


Bovendien kunnen ouders en/of leiders dan ook doen waarvoor ze komen: supporter zijn of een team begeleiden. Jongeren vanaf 12 jaar mogen pupillenwedstrijden (O8/O9- en O10/O11-categorie) leiden. De doelgroep begint vanaf de O14-junioren. Elk jaar wordt er in oktober aan spelers en begeleiders van deze teams gevraagd of er interesse is. Wanneer een speler enthousiast is volgen er binnen het team vaak meer. De volgende groepen kunnen worden benaderd:


O14 tot en met O19-junioren;

Spelers uit de senioren teams;

Spelers die stoppen met voetballen;

Ouders;

Overige potentiële kandidaten via een oproep op de website en/of via persoonlijke benadering.


 1. Begeleiding, behoud en opleiding van verenigingsscheidsrechters

Begeleiding en behoud

Het is belangrijk de verenigingsscheidsrechters voor de vereniging te behouden. Hierbij zijn de volgende punten van belang:


Voetbalvereniging De Valk geeft de voorkeur aan tenminste twee praktijkbegeleiders. Dit zijn gediplomeerde en/of gecertificeerde (verenigings)scheidsrechters. De praktijkbegeleiders begeleiden scheidsrechters in opleiding. Daarnaast worden jonge scheidsrechters tijdens hun wedstrijden zoveel mogelijk begeleid door een praktijkbegeleider of andere ervaren scheidsrechter. Het streven is om met elke scheidsrechter minimaal tweemaal per jaar een feedback-gesprek te voeren gekoppeld aan een recent gefloten wedstrijd.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van begeleidingsrapporten van de KNVB.

Voetbalvereniging De Valk schept een klimaat waarbij verenigingsscheidsrechters zich prettig voelen bij de vereniging door goede faciliteiten ter beschikking te stellen (waaronder een opleidingsvergoeding, kleding en dergelijke), respect vanuit alle geledingen en aandacht.

Scheidsrechters moeten zich kunnen ontwikkelen. Talentvolle jeugdscheidsrechters moeten kunnen doorstromen naar de KNVB of naar de senioren. De selectie wordt mede bepaald door de wens van de betrokkene, deskundigheid en beoordeling van de praktijkbegeleider(s).

Bij minder functioneren, aangegeven door de verenigingsscheidsrechter zelf of praktijkbegeleider(s), is de mogelijkheid aanwezig de verenigingsscheidsrechter aan te stellen bij wedstrijden van een lager niveau.

Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er overleg met alle verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders over diverse zaken, zoals spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties, kleding en faciliteiten.


Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter. Bovendien zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter.


Binnen de KNVB zijn onder andere de volgende opleidingen mogelijk:


Arbitrageopleidingen | KNVB


Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd of in samenwerking met andere (buur)verenigingen. 1. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is een profielschets samengesteld waaraan de verenigingsscheidsrechter moet voldoen.

Pupillenscheidsrechter

Minimum leeftijd 12 jaar.

Actief voetballen of gevoetbald hebben.

Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen.

Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden.


Profielschets verenigingsscheidsrechter

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels. Hij staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren. Vier taken zijn van belang voor de verenigingsscheidsrechter:

Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;

Optreden bij beslismomenten;

Communiceren met spelers;

Afhandelen formaliteiten (administratie).
Verenigingsscheidsrechter

Minimum leeftijd 14 jaar.

Actief voetballen of gevoetbald hebben.

(bij voorkeur) ervaring als pupillenscheidsrechter.

Bereid zijn de Opleiding Verenigingsscheidsrechter te volgen.

Beschikbaar zijn om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden.

Verder heeft de verenigingsscheidsrechter een positieve instelling, voelt zich betrokken bij de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een praktijkbegeleider.


Profielschets praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau. Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de praktijkbegeleider de scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter.

Praktijkbegeleider is bij voorkeur een oud-scheidsrechter.

Gekwalificeerd BOS, SO II of verenigingsscheidsrechter;

Minimum leeftijd 25 jaar;

Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;

Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;

Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;

Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;

Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechtercoördinatoren;

Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen.


Indien mogelijk zal een praktijkbegeleider een vast aantal verenigingsscheidsrechters gaan begeleiden. Hierdoor wordt voorkomen dat een verenigingsscheidsrechter door verschillende praktijkbegeleiders wordt begeleid wat weer onduidelijkheid voor betreffende verenigingsscheidsrechter tot gevolg kan hebben. De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun pupillen en dit communiceren met de scheidsrechtercoördinatoren.


 1. Organisatie

Om de continuïteit van het arbitragebeleidsplan te waarborgen is de Arbitragecommissie opgericht. Deze commissie bestaat (bij voorkeur) uit minimaal 5 personen waaronder de scheidsrechtercoördinator voor de Jeugdafdeling, de scheidsrechtercoördinator voor de Seniorenafdeling, 2 praktijkbegeleiders plus een bestuurslid. Bij voorkeur heeft één functiehouder in de Arbitragecommissie specifieke kennis van de KNVB-arbitrageopleidingen (bijv. een KNVB-docent). Het streven is om voor de Arbitragecommissie leden te zoeken met een ruime eigen ervaring als scheidsrechter.


De Arbitragecommissie kiest uit de leden een voorzitter. Rapportage vindt plaats aan het Hoofdbestuur en aan de Jeugdcommissie.


De taken van de Arbitragecommissie zijn o.a.:


Werven, begeleiden en behouden van verenigingsscheidsrechters

Zorgen voor de aanstellingen van de scheidsrechters op alle thuiswedstrijden van Voetbalvereniging De Valk waarvoor géén KNVB-scheidsrechter wordt afgevaardigd

Opstellen van een jaarlijkse begroting t.b.v. de arbitrage-activiteiten, aankoop kleding, opleidingen et cetera

Organiseren van bijeenkomsten met als doel het vergroten van de spelregelkennis bij spelers, trainers, leiders, ouders en andere betrokkenen binnen de club

Onderhouden van contacten met de KNVB en COVS op het gebied van arbitrage


 1. Faciliteiten / beloning

Voetbalvereniging De Valk stelt het volgende beschikbaar voor haar scheidsrechters:

Jeugd: per gefloten wedstrijd drankje en broodje

Kleding ( shirt ) in bruikleen

Senioren: per gefloten wedstrijd € 10 plus drankje en broodje

Scheidsrechters tenue per 2 seizoenen 

De vergoeding voor het fluiten van een vriendschappelijke wedstrijd van Zondag 1 en Zaterdag 1 bedraagt € 20 exclusief eventuele reiskosten.

Aandacht voor de scheidsrechters tijdens “Week van de Scheidsrechter”.

Bijdrage aan kosten voor een teamuitje van het scheidsrechtersteam. 1. Beëindigen

Scheidsrechters die besluiten om te stoppen zullen op een adequate manier bedankt worden voor hun inzet en gevraagd worden naar de reden. Indien nodig zullen acties worden ondernomen om afhaken in de toekomst te voorkomen. Waar mogelijk zal een andere vrijwilligerstaak worden aangeboden. 1. Implementatie

Dit eerste arbitragebeleidsplan voor Voetbalvereniging De Valk is vastgesteld op 19 juni 2023 door het hoofdbestuur. Het arbitrageplan is per 1 juli 2023 van kracht.

Het arbitrageplan zal aan het einde van ieder seizoen ( juni ) geactualiseerd worden.


 1. Resumé

Een goede arbitrage heeft een positieve invloed op het spelplezier en draagt bij aan preventie van verstoringen op en rond het veld. Zelf als arbiter betrokken zijn bij de voetbalsport heeft voor jeugdige arbiters een belangrijke opvoedende werking. Ook vanuit het normen- en waardenbeleid van de vereniging hecht Voetbalvereniging De Valk veel waarde aan een goede bezetting van het korps aan scheidsrechters en assistent-scheidrechters. Daarom willen we kwalitatief en kwantitatief de arbitrage bij de senioren verbeteren en een brug slaan tussen de arbitrage bij de junioren- en de seniorenafdeling. Het opleidingsbeleid voor jeugdige scheidsrechters, scheidsrechters voor de recreatieve teams op zondag en praktijkbegeleiders wordt versterkt. Het kader dat zich bij Voetbalvereniging De Valk bezighoudt met arbitrage wordt verbreed en de contacten met de KNVB en COVS worden geïntensiveerd. In samenwerking met de KNVB en de COVS zullen diverse workshops voor (jeugd)scheidsrechters worden georganiseerd gericht op het behalen van een scheidsrechtersdiploma. De spelregelkennis zal worden verbeterd -bijvoorbeeld door spelregelavonden- in voorbereiding op de verplichte spelregeltoets voor JO17. 

Voetbalvereniging De Valk wil een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere voetbalverenigingen te zijn. Door positieve PR op de website en waar mogelijk in de media zullen aspirant-arbiters bij Voetbalvereniging De Valk worden gestimuleerd om aan de opleiding deel te nemen. Daarnaast worden jeugdscheidsrechters gefaciliteerd door het ter beschikking stellen van tenues door de vereniging. Hiervoor wordt budget gereserveerd. Voordeel van een positieve PR is ook dat Voetbalvereniging De Valk ook op het gebied van arbitrage een positieve indruk maakt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!