Agenda

Activiteiten in deze categorie op 27 september:

Inloopuurtje bij het bestuur van de vereniging.

U hebt al wat langer een brandende vraag en wil deze onder de aandacht brengen bij het bestuur? Maak dan gebruik van het twee wekenlijks inloopmoment om 19.30 op de maandagavond. Wij zien u graag even binnenkomen.

Dit geeft u de gelegenheid om, vooraf de reguliere bestuursvergadering, uw inbreng ter tafel te brengen. 

 

Heeft u een onderwerp wat meer aandacht verdient, stuur dan uw vraag aan bestuur@vvdevalk.nl en maken we er samen even tijd voor vrij.

  • 27 september 2021 19:00 - 27 september 2021 20:00

Algemene Leden Vergadering.

Betreft : uitnodiging ledenvergadering vv De Valk op maandag  27 september 2021

Beste vv De Valk leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van vv De Valk op maandag 27 september om 19.30 op het Valkennest. 
Door regelgeving rondom Covid-19 hebben we geen voorjaarsvergadering kunnen organiseren op de gebruikelijke wijze. Een digitaal alternatief is onderzocht, maar daar is vanaf gezien. Om deze redenen heeft het bestuur besloten de voorjaarsvergadering uit te stellen tot na aanvang van het nieuwe seizoen. Dit besluit houdt echter wel in dat de beide vergaderingen samenvallen.
De agenda ziet er als volgt uit :

1) Opening door de voorzitter.

2) Voorstel door het bestuur om voorjaarsvergadering en najaarsvergadering samen te laten vallen. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.

3) Notulen 21 september 2020.

4) Financiële afwikkelingen 2020-2021,
 - resultaat & balans en toelichting.
 - verantwoording jaarrekening door bestuur.
 - verslag kascommissie.
 - begroting 2021-2022.

5) Organisatie.
 - Eric van de Moosdijk, treedt af als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar. Wij roepen leden op zich kandidaat te stellen.
 - bestuurssamenstelling, middellange termijn situatie.
 - Jaarverslag.

6) Ontwikkelingen afgelopen maanden.

7) Huldigingen.

8) Rondvraag en afsluiting.

De ALV vindt plaats in de kantine, rekening houdend met de huidige Covid-19 maatregelen, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Conform de statuten is de vergadering toegankelijk voor alle leden. Leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd. Twee weken voorafgaande aan de ledenvergadering liggen de notulen van de vorige ledenvergadering ter inzage in de kantine en het wedstrijdsecretariaat.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur 

  • 27 september 2021 19:30 - 27 september 2021 22:00
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!